Pneumàtic de moto a 5 punts: en què consisteix?

El pneumàtic de moto en 5 punts consisteix en la segregació del mateix, els quals se centren principalment en la pressió, temperatura, carcassa, compost i desgast. Factors molt importants de tenir en compte, perquè el teu pneumàtic funcioni adequadament

Característiques de pneumàtic de moto a 5 punts

Moltes vegades la moto no funciona correctament, ja sigui a l’arrencada, escalfament excessiu, entre altres aspectes. És per això que has de tenir en consideració alguns principis que potser desconegues i que seria útil en cas de necessitar-los, com ara:

Pressió del pneumàtic

Aquesta característica molt peculiar de pneumàtic de moto en 5 punts, varia depenent si és un pneumàtic de carretera o pneumàtics de circuit, ja que a la primera la temperatura sol augmentar quan el pneumàtic roda a baixa pressió. La segona opció funciona a més temperatura, més gran serà la seva pressió.

Temperatura del pneumàtic

La temperatura dependrà de la pressió, tal com es va esmentar al primer punt. Tot i això has de tenir en compte que en pneumàtics de carreteres aquesta oscil·la entre els 10° fins als 80° per als més esportius. Mentre que el pneumàtic esportiu de carretera varia entre els 25-30° fins als 60-80°.

Compost del pneumàtic

Igualment va de la mà amb la carcassa, ja que poden ser compostos durs o tous de la mateixa carcassa. A manera d’exemple, un compost tou sempre funcionarà amb mínimes temperatures, ja que això és el que pot suportar.

Carcassa del pneumàtic

Podem trobar carcasses dures i carcasses toves. Les carcasses dures solen aguantar millor les frenades més fortes amb inclinació. D’altra banda, les carcasses toves solen resistir més les imperfeccions a les suspensions de la moto.

Desgast del pneumàtic

El desgast dels nostres pneumàtics ens pot donar molta informació, així com el nostre estil de conducció o si fem més autopista o autovia. Hem de tenir en compte el desgast a l’hora de canviar-los.