Recomanacions per aparcar la teva moto a la vorera

Els motoristes solen estar acostumats a aparcar les seves motos en qualsevol espai que estigui disponible als carrers, les motocicletes petites solen deixar-se en qualsevol espai a causa de la seva mida reduïda, però d’igual manera s’han d’atendre a les regulacions de cada ciutat.

Condicions per aparcar la teva moto a la vorera

Tots volem evitar passar per la mala estona de trobar una multa per estacionar en un lloc prohibit o, però encara que s’enduguin la moto per aquesta causa. No hi ha una norma que reguli sobre el tema, cada ajuntament té les seues pròpies competències en la matèria.

El que és primordial és tenir clar en quins llocs no es pot estacionar. Els espais reservats per a bicicletes i zones blaves són els primers a evitar a la gran majoria de ciutats, encara que aquest cas depèn també dels mateixos ajuntaments.

Quant a l’article de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària del 2009 que regula aquest tema, l’article 39.2 indica que està prohibit estacionar sobre les voreres i qualsevol pas que s’habiliti per a circulació de vianants.

La llei passa aquesta responsabilitat a cada ajuntament. “Els Municipis, a través d’Ordenança Municipal, podran regular la parada i l’estacionament dels vehicles de dues rodes i ciclomotors de dues rodes sobre les voreres i passejades sempre que no es perjudiqui ni s’entorpeixi el trànsit dels vianants”.

La recomanació final és repassar la normativa vigent a cada ciutat que es visiti, ja que la municipalitat pot variar les seves regulacions depenent de la ciutat o àrees especifiques per garantir el correcte ús dels espais públics.